SUO18

V SYMPOZJUM
SEKCJI UROLOGII
ONKOLOGICZNEJ PTU

WARSZAWA
3 MARCA 2018

ZAPISZ SIĘ

SZANOWNA KOLEŻANKO!

SZANOWNY KOLEGO!

W imieniu Zarządu Sekcji Urologii Onkologicznej (SUO) Polskiego Towarzystwa Urologicznego zapraszam do wzięcia udziału w V Sympozjum Sekcji Urologii Onkologicznej, które odbędzie się 3 marca 2018 r. w Warszawie.

Tradycyjnie ideą tego spotkania jest przedstawienie wyników najnowszych badań naukowych i osiągnięć w zakresie urologii, omawianych w czasie kongresu Sekcji Urologii Onkologicznej Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (European Section of Oncological Urology – ESOU).

Intencją organizatorów jest, aby Sympozjum stanowiło forum wymiany doświadczeń nie tylko pomiędzy urologami, ale miało również interdyscyplinarny charakter i wiązało się z udziałem przedstawicieli innych środowisk, szczególnie radiologów, radioterapeutów, onkologów i patologów. Leczenie chorych na nowotwory układu moczowego i nowotwory męskich narządów płciowych przestało bowiem być domeną jednej dyscypliny i wymaga współdziałania specjalistów w różnych obszarach medycyny.

Sympozjum to także spotkanie skierowane do rezydentów. Wielu z nich będzie przedstawiać doniesienia i brać aktywny udział w dyskusji. Dążymy do tego, by Sympozjum stanowiło możliwość doskonalenia umiejętności prezentacji ważnych zagadnień urologicznych i prowadzenia dyskusji pod okiem doświadczonych klinicystów przed dużym audytorium.

Tematem pierwszych sesji Sympozjum, podobnie jak w latach poprzednich, będzie rak gruczołu krokowego (PCa – prostate cancer), w tym jego rozpoznawanie. Zastanowimy się nad rolą różnych markerów i obrazowania metodą wieloparametrycznego rezonansu magnetycznego (mpMRI) w toku aktywnego nadzoru. Postaramy się zdefiniować miejsce leczenia ogniskowego i prostatektomii radykalnej oraz radioterapii i aktywnego nadzoru w leczeniu chorych dotkniętych rakiem umiarkowanego ryzyka. Klasyczne leczenie chirurgiczne, leczenie endoskopowe z asystą robota, jego zakres oraz znaczenie limfadenektomii będą przedmiotem kolejnych wykładów. Przeanalizujemy ponadto ewolucją podejścia do postępowania wobec chorych z przerzutowym nowotworem.

Drugą część dnia wypełnią wystąpienia poświęcone zagrożeniom natury prawnej, z którymi coraz częściej mierzy się nasze środowisko, a także kwestiom związanym z rakiem nerki, tj.: zmiany w klasyfikacji WHO/ISUP, leczenie neoadjuwantowe i nefrektomia cytoredukcyjna w dobie leczenia celowanego, immunoterapia, oraz z rakiem pęcherza moczowego (doskonalenie przezcewkowej resekcji, zmieniająca się rola limfadenektomii podczas cystektomii, w tym cystektomii z pomocą robota i leczenie miejscowe u chorych na chorobę uogólnioną).

Jestem głęboko przekonany, że – jak zawsze – poszczególne wykłady skłonią uczestników Sympozjum do prowadzenia ożywionej dyskusji.

Do zobaczenia w Warszawie!

dr hab. med. Jakub Dobruch
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
Przewodniczący Sekcji Urologii Onkologicznej PTU

OFERTA DLA UCZESTNIKÓW

GRUPA DOCELOWA TERMIN WNIESIENIA OPŁATY
Do 16.02.2018 Od 17.02.2018

Lekarz - członek PTU

150 zł

180 zł

Lekarz - nie będący członkiem PTU

180 zł

220 zł

Przedstawiciele firm

250 zł

300 zł

W ramach opłaty organizatorzy Sympozjum zapewniają:

► wstęp na obrady,

► materiały konferencyjne,

► całodzienną przerwę kawową,

► lunch

NUMER KONTA, NA KTÓRE NALEŻY DOKONYWAĆ WPŁAT:


76 1240 1066 1111 0000 0022 1199

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz skróconą nazwę konferencji np.:


„Jan Kowalski – Sympozjum SUO18”.

MIEJSCE OBRAD

Warsaw Plaza Hotel, ul. Łączyny 5, 02-820 Warszawa

ZAKWATEROWANIE

Uczestnicy dokonują rezerwacji noclegu we własnym zakresie bezpośrednio w Hotelu (na hasło Sympozjum SUO PTU).

► Cena pokoju jednoosobowego ze śniadaniem – 250 zł brutto

► Cena pokoju dwuosobowego ze śniadaniami – 300 zł brutto

Kontakt do Hotelu:
Email: rezerwacja@warsawplazahotel.pl
Telefon: 22 431 08 00

PROGRAM

PROGRAM NAUKOWY

08:00 - 09:00

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

09:00 – 09:05

Powitanie
prof. dr hab. med. Piotr L. Chłosta

09:05 – 09:15

Wprowadzenie
dr hab. med. Jakub Dobruch

09:15 – 11:05

SESJA I: RAK STERCZA – ROZPOZNAWANIE, LECZENIE I OBSERWACJA CHORYCH NA RAKA OGRANICZONEGO DO STERCZA

Przewodniczący: prof. dr hab. med. Andrzej Stelmach, dr n. med. Tomasz Borkowski

09:15 – 09:30

Znaczenie markerów oznaczonych w moczu, we krwi oraz w materiale tkankowym
dr n. med. Sławomir Poletajew

09:30 – 09:35

Dyskusja

09:35 – 09:55

Biopsja stercza z wykorzystaniem MRI:

  • - cyfrowe złożenie obrazów MRI i TRUS (software fusion)
  • - biopsja pod kontrolą MRI
  • - intuicyjne złożenie obrazów MRI i TRUS (cognitive fusion)
dr n. med. Andrzej Lewicki

09:55 – 10:05

Dyskusja

10:05 – 10:15

Znaczenie MRI w czasie aktywnego nadzoru
dr Mieszko Kozikowski

10:15 – 10:20

Dyskusja

10:20 – 10:30

Aktywny nadzór u chorych z prawidłowym MRI
dr Tomasz Milecki

10:30 – 10:35

Dyskusja

10:35 – 10:55

Leczenie chorych dotkniętych rakiem umiarkowanego ryzyka: prostatektomia radykalna vs RT, vs leczenie celowane, vs aktywny nadzór
dr hab. med. Jakub Dobruch

10:55 – 11:05

Dyskusja

11:05 – 11:20

Przerwa na kawę

11:20 – 13:00

SESJA II: RAK STERCZA ZAAWANSOWANY MIEJSCOWO, RAK UOGÓLNIONY

Przewodniczący: prof. dr hab. med. Tomasz Szydełko, dr n. med. Roman Sosnowski

11:20 – 11:35

Prostatektomia radykalna „otwarta” i z pomocą robota – wyniki czynnościowe i onkologiczne
dr n. med. Przemysław Adamczyk

11:35 – 11:40

Dyskusja

11:40 – 11:50

Limfadenektomia z wykorzystaniem PSMA
dr hab. med. Zbigniew Jabłonowski

11:50 – 11:55

Dyskusja

11:55 – 12:05

Znaczenie leczenia neoadjuwantowego
dr hab. med. Tomasz Drewniak

12:05 – 12:10

Dyskusja

12:10 – 12:20

Czy limfadenektomia jest niezbędna?
dr n. med. Przemysław Dudek

12:20 – 12:25

Dyskusja

12:25 – 12:40

Ewolucja leczenia chorych dotkniętych rakiem stercza z ograniczoną liczbą przerzutów: prostatektomia vs radioterapia vs leczenie hormonalne/systemowe
dr n. med. Norbert Piotrkowicz

12:40 – 12:45

Dyskusja

12:45 – 12:55

Ratująca limfadenektomia
prof. dr hab. med. Romuald Zdrojowy

12:55 – 13:00

Dyskusja

13:00 – 14:10

SESJA III: RAK NERKI

Przewodniczący: prof. dr hab. med. Marcin Słojewski, dr hab. med. Marek Lipiński

13:00 – 13:15

Klasyfikacja WHO/ISUP guzów nerki: co nowego?
dr n. med. Michał Pyzlak

13:15 – 13:20

Dyskusja

13:20 – 13:35

Leczenie neoadjuwantowe i adjuwantowe
dr n. med. Piotr Petrasz

13:35 – 13:40

Dyskusja

13:40 – 13:50

Nefrektomia cytoredukcyjna w erze leczenia celowanego
dr n. med. Tomasz Syryło

13:50 – 13:55

Dyskusja

13:55 – 14:05

Leczenie immunomodulujące, nowe badania kliniczne
dr n. med. Łukasz Zapała

14:05 – 14:10

Dyskusja

14:10 – 15:00

Przerwa na obiad

15:00 – 15:25

PREZENTACJA PRZYPADKÓW

dr Anna K. Czech, dr Damian Sujecki

15:25 – 15:30

Dyskusja

15:30 – 16:50

SESJA IV: RAK PĘCHERZA MOCZOWEGO

Przewodniczący: dr hab. med. Anna Kołodziej, prof. dr hab. med. Tomasz Demkow

15:30 – 15:45

Nowe techniki przezcewkowej resekcji
dr Anna K. Czech

15:45 – 15:50

Dyskusja

15:50 – 16:05

Znaczenie rozszerzonej limfadenektomii
dr n. med. Bartosz Małkiewicz

16:05 – 16:10

Dyskusja

16:10 – 16:25

Cystektomia radykalna z wykorzystaniem robota – wybór odprowadzenia moczu
dr n. med. Jan Adamowicz

16:25 – 16:30

Dyskusja

16:30 – 16:45

Rola leczenia miejscowego u chorych na raka uogólnionego
dr n. med. Adam Madej

16:45 – 16:50

Dyskusja

16:50 – 17:00

Podsumowanie i zakończenie Sympozjum
dr hab. med. Jakub Dobruch

V SYMPOZJUM SEKCJI
UROLOGII ONKOLOGICZNEJ PTU

    WARSZAWA,    3 MARCA 2018