SUO18

V SYMPOZJUM
SEKCJI UROLOGII
ONKOLOGICZNEJ PTU

WARSZAWA
3 MARCA 2018

ZAPISZ SIĘ

FORMULARZ REJESTRACJI I ZAKWATEROWANIA


Szanowni Państwo!


Uprzejmie informujemy, że rejestracja na V Sympozjum Sekcji Urologii Onkologicznej PTU została zamknięta.


Osoby zainteresowane udziałem w Sympozjum prosimy o bezpośredni kontakt z Biurem Kongresowym PTU (email: kongresptu@ptu.net.pl ) w celu potwierdzenia możliwości udziału w Wydarzeniu.Iwona Sribniak